სასაჩუქრე ბარათები online


თანხის უკან დაბრუნების პოლიტიკა

უკანასკნელი ცვლილების თარიღი: 28 სექტემბერი, 2017

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს საიტის შემდეგ გვერდზე: SURPRISE.GE განთავსებული მომსახურების პირობების განუყოფელ ნაწილს და აღნიშნულ მომსახურების პირობებთან ერთად წარმოადგენს ერთიან შეთანხმებას შპს "სურპრაიზ.გე"-ს და მომხმარებელს შორის

თუ თქვენ სრულად არ ეთანხმებით წინამდებარე სარგებლობის წესებს, გთხოვთ, არ განაგრძოთ სერვისებით შემდგომი სარგებლობა.
წინამდებარე სარგებლობის წესები, შესაძლოა, დროდადრო განახლდეს. აქედან გამომდინარე, გთხოვთ, რომ მას გაეცნოთ რეგულარულად. სარგებლობის წესების პირველი აბზაცი მიანიშნებს იმ თარიღს, თუ როდის მოხდა სარგებლობის პირობების უკანასკნელი ცვლილება.

  • გაყიდული სასაჩუქრე ბარათის ღირებულების უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი გაყიდვიდან 24 საათის განმავლობაში, თუ აღნიშნული სასაჩუქრე ბარათი არ არის განაღდებული
  • სასაჩუქრე ბარათის გაყიდვიდან 24 საათის გასვლის შემდეგ თანხის დაბრუნება არ არის შესაძლებელი